Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Direktörü


Türkiye’de sosyal tarih araştırmaları için mikro ölçekte bir örnek teşkil eden Ahmet İzzet Bengüboz fotoğraf koleksiyonu, bir Anadolu kasabasının 1922-1939 yılları arasındaki sosyal ve hatta bireysel yaşamını belgeleyen, günümüze kadar korunabilmiş nadir koleksiyonlardandır. Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde genellikle İstanbul’la ilgili bilinen fotoğraf koleksiyonlarının yanı sıra Anadolu’da da zengin yerel fotoğraf koleksiyonları bulunmaktadır. Bu koleksiyonlar, Bengüboz koleksiyonunda olduğu gibi bize küçük ölçekli Anadolu kentlerinin gündelik yaşamı, aileleri, eğlenceleri, önemli olayları, törenleri vb. birçok alanda oradaki sosyal ve kültürel yaşamı dışarıdan gelen bir fotoğrafçının gözü ile değil fakat orada yaşayan birinin bakışıyla göstermesi açısından ayrıca önem taşımaktadır. Sokaklar, insanlar ve yaşamları aslında tarihsel olguların gerçek yansıma alanlarıdır. Bengüboz ailesi sahip oldukları bu önemli koleksiyonu özverili bir davranışla topluma bağışlayarak sadece Mudurnu’nun kültürel tarihine değil Türkiye tarihine de katkıda bulunmuşlar, bu tür koleksiyonların bilimsel çalışmalar ve yeni araştırmalara kaynaklık eden niteliğinin anlaşılması için de örnek bir tutum göstermişlerdir.

Erken Cumhuriyet Dönemi’nin yansımalarının bir Anadolu kasabasında belirli bir dönemde kesintisiz olarak izlenebilmesine olanak tanıyan ve tarihî bir belge niteliği taşıyan bu önemli koleksiyonun yeni teknolojiler kullanılarak gelecek nesillere aktarılmasına ve korunmasına, proje paydaşlarıyla birlikte katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.