Sergi çalışmaları, Bengüboz fotoğraf koleksiyonunun 100. yıl teması çerçevesinde en doğru ve zengin şekilde sunulması amacıyla, proje fikrinin doğduğu ilk günlerden bu yana süren, bir yılı aşkın, çok aşamalı bir süreçte ilerlemiştir.

Sergi yaklaşımı, Bengüboz koleksiyonunda, Cumhuriyet’in kuruluşu ve sonrasındaki yüz yıllık modernleşme sürecin yansımalarını izleyip düşünmemizi sağlayacak imgeler dizisi olarak ele almak, koleksiyon üzerinden Cumhuriyetin Mudurnu ilçesinde yarattığı dönüşümü yakından tanımak şeklinde özetlenebilir.

Yapılan ana iş kalemleri:

  • Sergi mecralarının belirlenmesi (sanal müze, Mudurnu’da uygun bir mekanda sanal ve fiziksel içerikli hibrid bir sergileme, diğer şehirlerde “pop-up” müzeler, vb.),
  • Kullanılacak fotoğrafların seçimi ve toplanması (burada 2016 sergisine dahil edilen 262 fotoğrafın yanı sıra, Bengüboz’un cam negatiflerinden ve cam negatif kaybolmuş ise elde kalan kart baskılardan ek bir seçki yapılmış, ayrıca VEKAM, torun Mehmet Kadri Bengüboz, Sabahat Baysal ve Pertev Naili Boratav Kültür Evi arşivlerinden Bengüboz’un çektiği tahmin edilen veya tematik olarak çok yakın bazı fotoğraflar eklenmiştir),
  • Orijinal siyah beyaz cam negatiflerin ve kart baskılarının dijital ortamda restorasyonu ve seçilmiş bazılarının renklendirmesi (orijinal fotoğraflar sanal müze “Arşiv” bölümünde saklanmaktadır; yüksek çözünürlüklü kopyalarına             ulaşmak için Mudurnu Kaymakamlığı ile temas kurulabilir),
  • Fotoğraf altyazı açıklamalarının yazılması, tamamlanması veya güncellenmesi, tematik galerilerin belirlenerek, fotoğraf dağılımının kararlaştırılması ve güncel galeri metinlerin oluşturulması,
  • Sanal müzenin tasarımı ve görsel- yazılı içerikler eklenerek oluşturulması,
  • Sergileme düzeninin ve birimlerinin tasarlanması (fiziksel panolar, çerçeveli resimler, vitrinler televizyon ekranları, vb.),
  • Sergilenecek objelerin toplanması,
  • Sergileme birimlerinin üretimi ve yerleştirme olarak sıralanabilir.

Sergi hazırlıklarında, fotoğraf seçimi ve tematik strüktür gibi konularda, proje için oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu’nun değerli görüşlerinden yararlanılmış, proje koordinatörü ve küratör arasında yoğun bir koordinasyon ile gerekli kararların alınması ve uygulanması süreci yönetilmiş, Mudurnu Kaymakamlığı (özellikle cam negatifler için güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlayacak mekanın belirlenmesindeki katkıları önemlidir), Mudurnu Belediyesi ve hem İstanbul’daki hem Mudurnu’daki diğer teknik çözüm ortaklarıyla birlikte çalışılmıştır.

Fotoğraf altyazıları için olabildiğince tasvir ağırlıklı ve yorum yapılmadan nesnel açıklamalar yapılması tercih edilmiş, yorumlar tematik galerilerin genel metinlerinde ve sanal müzenin “Blog” kısmına bırakılmıştır. Sözlü tarih çalışmalarının ileride devam etmesi mümkün olursa, daha ayrıntılı ve kesin bilgilerin de açıklamalara eklenmesi sağlanacaktır, ancak bu araştırmaların gerek 2016 gerekse 2023 projelerinin kapsamını aşan bir süre ve yatırım gerektirdiği bilinciyle, eldeki imkanlar ölçüsünde aydınlatıcı temel metinler sunulmuştur.

Fotoğraf galerilerinin ve sanal müzenin ana metinlerinde, 2016 yılında VEKAM tarafından yayınlanan ve yine tarafımızca editörlüğü yapılan “Anadolu’dan Bir Tanık: Bengüboz’un Objektifinden Mudurnu’da Erken Cumhuriyet Dönemi” kitabının ve eşlik ettiği serginin metinleri temel alınmıştır. Burada kitabın metin yazarları olan Doç. Dr. Nuray Özdemir, Mehmet Tunçkol, Refik Akyüz ve Serdar Darendediler’in katkıları anılmalıdır.

29 Ekim 2023 tarihiyle sonlanacak bir aylık sergileme döneminde, Bilkom’un ilgili paydaşlarla birlikte tasarladığı sosyal medya ve farkındalık kampanyalarının da desteğiyle, Ahmet İzzet Bengüboz’un bizlere bıraktığı mirası yeniden hatırlamak, bu kültürel miras hazinesini canlandırmak fırsatı yarattığımıza inanıyor, koleksiyonunun sürdürülebilirliğini sağlayacak çalışmaların devam etmesini diliyoruz.