“Mudurnu halkının Milli Hükümet’e karşı gösterdiği bağlılık ve vatanperverane duygulara teşekkür ederim” –  TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 24 Ekim 1920 tarihli telgrafı.

20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan siyasi ve askeri sorunlar, ülke genelinde olduğu gibi Mudurnu kasabasında da derinden hissedilmiştir. Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında en fazla şehit veren Anadolu kentlerinden birisi olan Mudurnu, savaş yıllarında ve Mondros Ateşkesi’ni izleyen dönemde, işgale uğrayan bölgelerden gelen muhacirlerin sığındığı güvenli bir yurt köşesi olmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nın ilk döneminde yaşanan İç Savaş/ Hilafet İsyanları günlerinde Mudurnu ve çevresi, İstanbul Hükümeti tarafından silahlandırılan Kuva-yı İnzibatiye ile ülkenin işgaline karşı çıkarak Ankara Hükümeti’ni destekleyen Kuva-yı Milliye arasındaki yoğun çatışmalara sahne olmuştur. 1920 Nisan ayında, TBMM’nin açılışını engellemek isteyen ve Adapazarı, Düzce, Bolu yörelerinden toplanarak Ankara üzerine yürüyen on binlerce Padişah taraftarının ilerleyişi, Mudurnu-Abant Cephesi’nde gerçekleştirilen Kuva-yı Milliye direnişi ile durdurulmuştur. Miralay Nazım Bey öncülüğünde, Bolu çevresi ve Mudurnu yöresinden katılan gönüllülerin oluşturduğu IV. Mürettep Tümen ve Çolak İbrahim Bey önderliğinde Mudurnu’da kurulan II. Kuva-yı Seyyare Birliği; Düzce, Bolu, Gerede, Yozgat isyanlarının bastırılmasında ve Batı Cephesi’ndeki düzenli ordu savaşlarında büyük başarılar kazanmıştır. TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, 24 Ekim 1920 günlü telgrafında Mudurnu’ya şükranlarını ifade ederek yöre halkını onurlandırmıştır.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın simge haline gelmiş kadın kahramanlarından Kara Fatma (Fatma Seher Erden), emri altındaki 300 kişilik çetesi ile Kocaeli- Bolu bölgesine gelerek Milli Mücadele’ye destek verir. Karargahını Düzce- Nüfren çevresindeki bir köye kurarak, Düzce, Bolu, Mudurnu, Gerede ve Çaycuma yörelerine kadar uzanan eşkıya takiplerine çıkar. Bazı çete liderlerini Milli Mücadele’ye katılmaya ikna eder. Kara Fatma, Hilafet İsyanları’nın bastırıldığı günlerden sonra, Bolu- Mudurnu’ya da gelmiş ve törenle karşılanmıştır. ‘Kara’ unvanını, Sivas Kongresi sırasında bizzat Mustafa Kemal Paşa’dan almış, Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği cesaret ve kahramanlığı sebebiyle, TBMM tarafından İstiklâl Madalyası ile onurlandırılmıştır.  Ahmet İzzet Bengüboz koleksiyonunda da Kara Fatma’nın Mudurnulularla birlikte çektirdiği fotoğraflar yer almaktadır.