Mudurnu, Cumhuriyet’e ve Atatürk devrimlerine inanmış, Kaymakam Abdurrahman Naili Boratav gibi idealist yöneticiler eliyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin en modern kasabalarından biri olarak yeni bir kimlik ile öne çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti toplumunu tamamen çağdaş ve medeni bir toplum haline getirmeyi amaçlayan devrimler, Mudurnu halkı tarafından kısa sürede özümsenmiştir. Kılık-kıyafet alanında yapılan düzenlemeler, kadın hakları, Soyadı Kanunu gibi yeniliklere kısa sürede uyum sağlanmıştır. Kadınlar sosyal ve kamusal alanda erkeklerin yanında yer almış, başta öğretmenlik olmak üzere iş hayatında da boy göstermeye başlamışlardır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mudurnu’nun sosyal yaşamında aktif olarak yer alan, şapkalı, şık giyimli modern kadınlar Ahmet İzzet Bengüboz’un fotoğraflarında da izlenebilmektedir.

Mudurnu’nun Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sosyal ve ekonomik gelişiminde kuşkusuz yerel önderlerinin halkı yönlendirmelerinin ve verdikleri hizmetlerin önemli bir payı olmuştur. Anadolu’nun çeşitli köşelerinden Kuva-yı Milli direnişine destek vermek için gelen askeri önderlerin yanısıra, Mudurnu’da Redd-i İlhak Cemiyeti, Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti’ni kuran yerel Kuva-yı Milli önderleri, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticiliği, öğretmenlik, savcılık, Ahi Babalığı gibi görevlerde bulunan sivil önderler ile sanayi ve ticaret alanlarında aktif ve nüfuz sahibi kişiler, Mudurnu’nun Cumhuriyet dönemi sosyal yaşantısına damgasını vurmuş ve Bengüboz’un objektifinde görüntülenmiştir.

Nüfusuna oranla şaşırtıcı derecede gelişmiş bir kent kültürüne sahip olan Mudurnu’nun sosyal dokusundan yetişen önemli şahsiyetlere rastlanmaktadır. 1921-25 Bolu Salnamesi’nde, Mudurnu halkından İstanbul’da eğitim alarak müderris olanlar, memurlar ve din adamları ile musiki ve şiir alanlarında öne çıkan kişiler övgü ile tanıtılmaktadır. Milli Mücadele’de Mudurnu direnişinde rol alan Kaymakam Abdurrahman Naili Bey’in oğlu, dünyanın önde gelen Türki halkbilimi araştırmacılarından olan Pertev Naili Boratav, ilk folklor çalışmalarına Mudurnu’da başlamıştır.

Bengüboz fotoğrafları, resmi kutlama ve törenlerden, tiyatro müsamereleri ve bandolara, kır sefalarından, panayırlarda gösteri yapan cambazlara, Mudurnu’da zengin ve canlı bir sosyal- kamusal yaşantı olduğunu göstermektedir. Geleneksel kutlama ve etkinliklerin yanı sıra, eğitim, müzik, spor yelpazesini kapsayan alanlarda başlayan modern uygulamalar, Türk Ocağı ve Halkevi’nin odağında olduğu toplumsal buluşmalar, zamana ayak uyduran kurumlar ve meslekler, hep Bengüboz’un objektifinde yakalanmıştır. Mudurnu’da gerek toplumsal önderlerin gerekse vatandaşların rahatça fotoğraflandığını, Erken Cumhuriyet’in sosyal yaşantısının fotoğraflarla yeniden üretilmiş olduğunu da söyleyebiliriz.