Mudurnu’da kadınlar her zaman toplumsal hayata güçlü ve aktif katılım göstermiştir. Gerek Ahilik geleneğinin önemli bir unsuru olan Baciyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) örgütünden, gerekse Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş toplumsal dokudan beslenerek, üretken ve kendilerine güvenli karakterlerini ortaya koymaktadırlar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 17 Temmuz 1934 tarihli Bolu ziyareti sırasında Bolu Halkevi’nde düzenlenen “Fikir Sofrası”nda “Türk Kadınına Milletvekili Seçimlerinde Seçme ve Seçilme Hakkı’nın Verilmesi ve Kadınlarımızın Ülke Yönetimine Katılması” tartışılarak buna yönelik Kanun Tasarısının hazırlanması kararlaştırılmıştır. Avrupa’nın birçok ülkesinden önce bu hakka kavuşan Türk kadınlarının kazanımının Bolu ilinde temelinin atılmasının tesadüf olmadığı düşünülebilir.

Ahmet İzzet Bengüboz fotoğraflarında da, Cumhuriyet’in kadınlar için getirdiği önemli kazanımların bu sürece yatkın, eşitlikçi ruha sahip bir yöre halkı arasında çabuk benimsenmesinin izleri sürülebilmektedir. Cumhuriyet ve modernleşmenin önemli simge ve göstergelerinden biri olarak kabul edilen kadınların kıyafetlerindeki değişim, ve  kadınların özel ve kamusal yaşamdaki yeri Mudurnu’da dönemine göre ileri konumunda olmuştur.